Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İngilizce İktisat Bölümü ve

İzmir Ekonomi Üniversitesi EKOLİDER

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Quo Vadis Oeconomia?

Zor Zamanlarda İktisat II Sempozyumu

Küresel krizler, kapitalizmin “zor zamanları” olmakla birlikte yeni dönemlerinin de başlangıçlarını oluşturur. Her bir kriz ile eski yapının yanı sıra bu yapıya hakim olan temel paradigmanın değişime uğradığı söylenebilir. İktisadi düşünce tarihine bakıldığında ise, krizlerin aynı zamanda iktisadi analizde de dönüşümleri beraberinde getirdiği söylenebilir. Bununla birlikte, son krizle birlikte böyle bir dönüşümün işaretlerinin henüz ufukta görünmediği söylenebilir. Bu sempozyumun amacı da, krizin iktisatta ne tür dönüşümlere yol açabileceğini tartışmaktır. Sempozyumda, bir yandan iktisadın gelişimi ile krizler arasındaki ilişkiler, öte yandan da özellikle krizlerin varlığında alternatif bakış açılarının neler olabileceği ve bu alternatiflerin nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulacaktır.

 

Geçici Konu Başlıkları

1. Krizler ve Kapitalist Yeniden Üretim
2. Krizler ve İktisadın Geleceği
3. Yerleşik İktisada Alternatif Bakış Açıları
4. Kalkınma Anlayışı ve Politikaları
5. İktisatta Metodolojik Yaklaşımlar
6. İktisat, Küreselleşme ve (Neo)liberaliz

 

İletişim | ©2011 Department of Economics